Zakres Działania

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OLEŚNIE I KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OLEŚNIE

Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.

Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Opolu po uzyskaniu opinii Starosty.  

Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie jest szefem wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy, patrz linki w tekście.

Do zadań Policji należą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;

  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz

  • poszukiwania osób zaginionych.

Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie to między innymi:

  • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy i koncertów,

  • zabezpieczanie śladów i dowodów,

  • układanie programów profilaktycznych,

  • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach,

  • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek.

Wszystkie informacje o Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnie znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP, patrz linki w tekście.

Dodatkowe informacje:

W Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnie możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.


 

Film Olesno.mp4

Pobierz plik Olesno.mp4 (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Powrót na górę strony