Aktualności

Kolejni policjanci z uprawnieniami ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy

Data publikacji 10.06.2024

Certyfikatem ukończenia kursu z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zakończyło się szkolenie, w którym wzięli udział olescy policjanci i strażnicy miejscy. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy nabyli wiedzę, a przede wszystkim praktyczne umiejętności w udzieleniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

W zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów uczestniczyło 12 osób. Kurs prowadzony był w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, dzięki którym policjanci i strażnicy poszerzyli wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym m. in. w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia, zadławienia, omdlenia, zawału, udaru wstrząsu czy też w przypadkach różnego rodzaju, ran, urazów i złamań. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem różnych fantomów, defibrylatorów AED i użyciem sprzętu będącego na wyposażeniu zestawów ratowniczych PSP R0 i PSP R1

Sytuacje z jakimi w codziennej służbie spotykają się policjanci i funkcjonariusze straży miejskiej niejednokrotnie wymagają podejmowania szybkich decyzji. Często jesteśmy pierwsi na miejscu wypadków drogowych i innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu. Umiejętność odnalezienia się w stresującej sytuacji i udzielenia niezbędnej pomocy wówczas bardzo się przydaje.

Nowym ratownikom gratulujemy i życzymy, aby z nabytych umiejętności musieli korzystać jak najrzadziej! Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki współpracy z Gminą Olesno i wsparciu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Policjantów i strażników miejskich szkolili wykwalifikowani instruktorzy z Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego RESUSMED Centrum Szkoleniowe.

 • Kurs pierwszej pomocy w świetlicy KPP w Oleśnie. Instruktor demonstruje jak zdjąć kask rannemu motocykliście. Przed nim policjantka stabilizuje głowę.
 • Kurs pierwszej pomocy w świetlicy KPP w Oleśnie. Dwaj policjanci demonstrują udzielanie pierwszej pomocy na fantomie leżącym na podłodze.
 • Kurs pierwszej pomocy w świetlicy KPP w Oleśnie. Trzej policjanci demonstrują udzielanie pierwszej pomocy na fantomie leżącym na podłodze. Obok leży torba medyczna R1 z widocznym wyposażeniem.
 • Policjant klęczy na macie. Przed nim pozorujący rannego leży inny policjant. Na klatce piersiowej trzyma karabinek AKMS.
 • Policjant i strażnik miejski prowadzą czynności ratownicze. W tle instruktor.
 • Wnętrze karetki. Strażniczka miejska prowadzi resuscytację krążeniowo-oddechową.
 • Świetlica KPP w Oleśnie. Dwoje strażników miejskich prowadzi czynności ratownicze na leżącym na podłodze fantomie. Strażniczka zakłada rurkę ustno-gardłową.
 • Wnętrze karetki. Strażniczka miejska prowadzi resuscytację krążeniowo-oddechową.
 • Wnętrze karetki. Strażnicy miejscy prowadzi resuscytację krążeniowo-oddechową.
 • Wnętrze karetki. Instruktor demonstruję AED.
 • Wnętrze karetki. Instruktor demonstruje AED. Obok niego stoją dwaj policjanci.
 • Wnętrze karetki. Dwaj policjanci prowadzą na fantomie resuscytację krążeniowo-oddechową przy pomocy worka samorozprężalnego.
Powrót na górę strony