Klasa mundurowa z wizytą w KPP Olesno - Aktualności - KPP Olesno

Aktualności

Klasa mundurowa z wizytą w KPP Olesno

Data publikacji 09.02.2018

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie przybyli z wizytą do KPP Olesno. Celem odwiedzin było zapoznanie się z funkcjonowaniem tutejszej jednostki. Młodzież z II klasy „mundurowej” mogła zwiedzić między innymi policyjny areszt, dyżurkę, salę odpraw i siłownię.

Podczas zwiedzania pomieszczeń uczniowie mieli możliwość zobaczyć jak technik kryminalistyki zabezpiecza odciski palców. Zapoznali się także z kartą do daktyloskopowania, na której chętni mogli odbić swoje linie papilarne Dowiedzieli się również jak policjanci zabezpieczają inne ślady i materiały dowodowe.

Następnie w sali konferencyjnej KPP w Oleśnie odbyła się druga część wizyty, która została poświęcona promocji służby w policji – uczniowie dowiedzieli się o procesie rekrutacji do służby, otrzymali broszury informacyjne. Policjant prowadzący wycieczkę odpowiadał uczniom na pytania związane ze swoim zawodem. Część uczniów deklarowała chęć wstąpienia w szeregi policji.

Młodzież miała także możliwość zapoznać się z rodzajami środków przymusu i broni palnej będącej na wyposażeniu indywidualnym policjantów.Także broni długiej będącej na wyposażeniu jednostek policji. Każdy mógł przymierzyć kamizelkę i hełm kuloodporny. Rekwizyty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

ZSEiO w Oleśnie na mocy porozumienia podpisanego w 2013 roku współpracuje z Oleską Komendą. Współpraca odbywa się m.in. w celu: Zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród młodzieży; Realizacji programu nauczania „Podstawy wiedzy o służbach mundurowych” w obszarze dotyczącym Policji; Wychowania patriotycznego i edukacji młodzieży w zakresie przestrzegania prawa i zasad współżycia społecznego.