Praca za granicą - KPP Olesno

Praca za granicą

Niejednokrotnie brak pracy lub inne czynniki powodują, że szukamy pracy poza granicami kraju. Pamiętaj jednak, że szukając pracy poprzez  pośredników możesz natknąć się na oszustów, a nawet paść ofiarą handlu ludźmi.


Dlatego:

- dowiedz się jak najwięcej o swoim przyszłym pracodawcy/pośredniku i sprawdź czy agencja pośrednicząca jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia i posiada odpowiedni certyfikat, wydawany przez Marszałka Województwa;
- pytaj szczegółowo o  warunki  zatrudnienia (liczbę godzin do  przepracowania w tygodniu, liczbę dni wolnych od pracy itp.);
- nie odpowiadaj  na oferty, które oferują wysokie zarobki bez kwalifikacji i znajomości języka;
- miej przy sobie wymagane dokumenty potwierdzające tożsamość i zatrudnienie: ważny  paszport lub dowód osobisty, zezwolenie na pracę, wizę wymaganą w danym kraju,  dokumenty konieczne do podjęcia pracy (CV, certyfikaty językowe, dokumenty o kwalifikacjach  zawodowych). Nie oddawaj ich nikomu w depozyt;
- ubezpiecz się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od kosztów ewentualnego leczenia;
- zapoznaj się dokładnie z umową o pracę i nie podpisuj umowy nienależycie sporządzonej (umowa powinna zawierać dane pracodawcy zagranicznego, okres zatrudnienia, rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania,  świadczenia socjalne, warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i choroby);
- zrób kserokopię wszystkich dokumentów, które zabierasz ze sobą za granicę  i zostaw te kserokopie dla swoich bliskich na wszelki wypadek;
- zostaw rodzinie dane kontaktowe: dokładny adres, pod którym będziesz przebywać, numer telefonu, adres mailowy, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwę firmy, w której będziesz pracować, informacje o pośredniku;
- miej dane kontaktowe do  polskiego konsulatu znajdującego się w kraju, do którego się udajesz, numery telefonów swoich znajomych, którzy przebywają w miejscu, w którym będziesz pracować, numer telefonu organizacji udzielających pomocy osobom, względem których popełniono przestępstwo;
- uaktywnij w swoim telefonie komórkowym usługę roaming;
- zabierz ze sobą dodatkowe pieniądze na ewentualny powrót do kraju oraz słownik;
- jeżeli zostaniesz oszukany, zostaną Ci skradzione dokumenty, padniesz ofiarą jakiegokolwiek przestępstwa - zgłoś niezwłocznie ten fakt na policji, do konsulatu RP lub do innych organizacji świadczących pomoc osobom, wobec których popełniono przestępstwo.