Kierownictwo - KPP Olesno

Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie

insp.Tomasz Kubicki

 

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie

mł.insp. Waldemar Popczyk