Podsumowanie roku 2017 w oleskiej Policji - Aktualności - KPP Olesno

Aktualności

Podsumowanie roku 2017 w oleskiej Policji

Data publikacji 03.02.2018

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Adam Tychowicz uczestniczył w naradzie rocznej oleskich policjantów. Tam podsumowano całoroczne ich wyniki. Wśród zaproszonych gości byli między innymi przedstawiciele Prokuratury Rejonowej w Oleśnie, władze samorządowe i policjanci z KPP w Oleśnie oraz jednostek podległych – KP Dobrodzień i KP Praszka.

Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie insp. Tomasz Kubicki, który przywitał przybyłych gości. Podsumował działalność KPP Olesno i jednostek podległych. Omówił stopień realizacji zadań przez policjantów, w tym liczbę zatrzymanych sprawców przestępstw na gorącym uczynku, ilość odzyskanego i zabezpieczonego mienia a także malejący wskaźnik komunikacyjnych wypadków śmiertelnych. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z władzami samorządowymi.

W naradzie zabrał głos Starosta Oleski – Stanisław Belka, który podziękował policjantom za ich służbę, pogratulował odniesionych sukcesów służbie kryminalnej i prewencyjnej.

Burmistrz miasta Olesna – Sylwester Lewicki podsumował działalność oleskiej policji, również dobrze oceniając prace policjantów. Także w odniesieniu do tworzenia dobrego wizerunku całego powiatu oleskiego przypomniał o sukcesach sportowych Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie, który dzięki swoim międzynarodowym osiągnięciom promuje nie tylko swoją formację ale również miasto Olesno. Sylwester Lewicki postawił przed KPP Olesno nowe wyzwania związane z licznymi imprezami na terenie miasta Olesna.

Pani Prokurator Beata Łyszczarz podsumowała współpracę z policją i życzyła aby nadal wspólne działania były tak skuteczne jak w ubiegłym roku i odbywały się w równie dobrej atmosferze, wzajemnego zrozumienia i wsparcia.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Adam Tychowicz omówił pracę wszystkich policjantów garnizonu opolskiego pozytywnie oceniając pracę policjantów z KPP w Oleśnie. Szczególnie uwzględniając bardzo wysoki poziom wykrywczy pionu kryminalnego, który osobiście nadzoruje w całym garnizonie opolskim.

Naradę roczną podsumował insp. Tomasz Kubicki, który podziękował wszystkim zaproszonym gościom za doskonałą współpracę, policjantom za ich zaangażowanie i profesjonalizm w codziennej służbie. Następnie wspólnie z insp. Adamem Tychowiczem wręczył nagrody dla wyróżnionych policjantów.