Powołanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie - Aktualności - KPP Olesno

Aktualności

Powołanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie

Data publikacji 03.01.2017

Podinsp. Waldemar Popczyk został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie. Uroczysta zbiórka z tej okazji odbyła się w obecności I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Dariusza Szelwickiego. Podinspektor Waldemar Popczyk będzie sprawował nadzór nad pionem kryminalnym.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku Komendant Wojewódzki Policji w Opolu – insp. Jarosław Kaleta powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie – podinsp. Waldemara Popczyka. Rozkaz personalny o powołaniu na to stanowisko wręczył podinspektorowi I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Dariusz Szelwicki.

Również z dniem 1 stycznia Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie insp. Tomasz Kubicki mianował na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego podkom. Marcina Sokołowskiego.

Podinspektor Waldemar Popczyk służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku. Od września 1995 roku związany jest z oleską komendą. W 1999 roku objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego, a od 2006 roku kierował pracą tego wydziału. Od 1 sierpnia 2016 roku pełnił obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie.

  • Powołanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego
  • Powołanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego
  • Powołanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego
  • Powołanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego
  • Powołanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego
  • Powołanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego
  • Powołanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego
  • Powołanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego
  • Powołanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego